Archives quotidiennes :

La dura condemna pronunciada per la justícia espanyola en contra dels líders associatius i polítics Catalans, l’actitud de la majoria dels partits polítics espanyols, provoca una reacció massiva no violenta i reforça la irreversibilitat del camí cap a l’autodeterminació.

Ahir divendres 18 d’octubre gairebé una quarta part de la població que viu a Catalunya va caminar, ha manifestat, protestat, s’ha reunit arreu del país (imagineu a França 18 milions de persones als carrers). No compto les manifestacions més o menys importants a tota Espanya, però també a Andorra, París, Brest, Londres … i ara … Continuer la lecture de La dura condemna pronunciada per la justícia espanyola en contra dels líders associatius i polítics Catalans, l’actitud de la majoria dels partits polítics espanyols, provoca una reacció massiva no violenta i reforça la irreversibilitat del camí cap a l’autodeterminació. 

La très dure condamnation infligée par la justice espagnole aux leaders associatifs et politiques catalans, l’attitude de l’essentiel des partis politiques espagnols, provoquent une réaction massive, non violente et confortent l’irréversibilité du chemin vers l’autodétermination.

Hier vendredi 18 octobre en tout 1/4 de la population vivant en catalogne a marché, manifesté, protesté, s’est rassemblé partout dans le pays (imaginez en France 18 millions de personnes dans les rues). Je ne compte pas les manifestations plus ou moins importantes dans toute l’Espagne, mais aussi en Andorre, Paris, Brest, Londres…, cette aprèm … Continuer la lecture de La très dure condamnation infligée par la justice espagnole aux leaders associatifs et politiques catalans, l’attitude de l’essentiel des partis politiques espagnols, provoquent une réaction massive, non violente et confortent l’irréversibilité du chemin vers l’autodétermination.